Daniel Kahneman At tænke hurtigt og langsomt 2011

Daniel Kahneman: At tænke hurtigt og langsomt

Bogen beskriver, hvordan vores tankevirksomhed kan opfattes som et sammenspil mellem to systemer (personligheder). At tænke hurtigt (System 1) og langsomt (System 2) er skabt for at gøre mennesket i stand til at overleve farer.
Ikke til salg
Udgivet: 2011
Læst: 7. juli 2022
 

Bogen er en omfattende fremstilling af Kahnemans forskning inden feltet mellem psykologi og økonomi. Fremstillingen tager udgangspunkt i en forestilling om den måde vores hjerne opfatter, behandler og beslutter/handler ud fra viden og erfaring den får. Den går meget i detaljer omkring, hvordan hjernen økonomiserer med ressourcerne, når den skal beslutte. Den menneskelige hjerne er indstillet på at prioritere mellem informationer den får og vil altid forsøge at komme nemt om ved især komplekse problemstillinger. 

Underliggende pointe: Den menneskelige hjerne kan nærme sig at være rationel, men er det typisk ikke. Der er en række fejlkilder, som vi er (meget) tilbøjelig til at falde i.