Test af AI-robotter: håndtering af det ukendte

Artiklen tester AI-robotter ChatGPT og Perplexity.ai på spørgsmålet, hvordan en person bør kendes ud fra håndtering af det ukendte. ChatGPT reagerer positivt, mens Perplexity.ai mener, at det kræver mere end viden og ekspertise. Artiklen advarer mod spekulationer og opfordrer til at være åben, kritisk og rådføre sig med eksperter.

AI-robotterne er landet. Fantastisk skræmmende eller skræmmende fantastisk – vælg selv! Der er meget Jerikos basuner over den diskussion, der er fulgt med bølgen af apps, som tilbyder kunstig intelligens. Den er så smart, så tillokkende og så spændende, at den er meget vanskelig ikke at blive fanget ind af. Tjek videoen, hvis du synes det hele er sådan lidt for meget!

Tristan Harris og Aza Raskin, som begge arbejder med sociale medier og etiske dilemmaer.

Da jeg af natur er nysgerrig, får jeg lyst til at teste AI med et spørgsmål, som jeg først sikrer mig, at ChatGPT ikke kender på forhånd. Jeg spørger til udsagnet: En persons karakter skal måles på hvordan personen håndterer emner, som den ikke har viden om, ikke på hvordan den håndterer kendt viden! Hvem har givet udtryk for noget lignende?

ChatGPT svarer tilbage, at synspunktet ikke er kendt i det datagrundlag, som ChatGPT bygger på. Hvilket er overraskende, for det er enormt! Jeg synes selv det er et relevant filosofisk og psykologisk spørgsmål at stille. I en tid hvor alle mulige beskrivelser af virkeligheden byder sig til. Så jeg går videre.

For bedre at kunne vurdere “klogskaben” sammenligner jeg ChatGPT med konkurrenten Perplexity.ai. Den sidste udmærker sig med at angive kilderne til det, den skriver. Udfordringen er at de to chatrobotter skal besvare et spørgsmål, som de selv oplyser, er ukendt land for dem? Her følger, hvad de hver især svarer.

Første spørgsmål til AI-robotterne

Spørgsmål: En karakter skal kendes på hvordan den håndterer det ukendte, ikke det den har kendskab til! Hvorfor?

ChatGPT svarer: En karakter skal kendes på, hvordan den håndterer det ukendte, fordi det er i mødet med det ukendte, at en persons sande evner, styrker og integritet kommer til syne. Når vi står over for det ukendte, bliver vi udfordret til at tage beslutninger, træffe valg og håndtere situationer, som vi ikke tidligere har stået over for.

Evnen til at håndtere det ukendte kræver ofte kreativitet, problemløsningsevner og evnen til at tage initiativ. Det kræver også mod og beslutsomhed til at træde ud af ens komfortzone og være åben over for nye muligheder og perspektiver. Det er i disse øjeblikke, at karakteren af en person virkelig bliver testet.

Desuden er det ukendte en naturlig del af livet. Verden er i konstant udvikling og forandring, og nye udfordringer og situationer opstår hele tiden. En person, der kun er god til at håndtere det, de allerede kender, vil have svært ved at tilpasse sig og trives i en verden, der hele tiden ændrer sig.

Evnen til at håndtere det ukendte viser også en persons evne til at lære og vokse. Når vi står over for det ukendte, har vi mulighed for at lære nye ting, udvikle vores færdigheder og styrke vores karakter. Ved at tackle det ukendte kan vi opdage nye sider af os selv og udforske vores fulde potentiale.

Derfor er det afgørende at vurdere en persons karakter ud fra, hvordan de håndterer det ukendte. Det viser deres modenhed, tilpasningsevne og evne til at vokse som enkeltpersoner.

Perplexity.ai svarer: En karakter skal kendes på hvordan den håndterer det ukendte, ikke det den har kendskab til, fordi:

 • Det ukendte er en uundgåelig del af livet, og det er vigtigt at kunne håndtere det på en konstruktiv må
 • Evnen til at håndtere det ukendte kræver ofte mere end blot kendskab og ekspertise, men også kreativ tænkning, mod og fleksibilitet.
 • At have kendskab til noget kan være en fordel, men det kan også føre til fastlåsthed og mangel på nysgerrighed og åbenhed over for nye ideer og perspektiver.
 • At kunne håndtere det ukendte kræver ofte en vis grad af tillid til sig selv og ens evner til at tackle udfordringer og finde lø
 • At kunne håndtere det ukendte kan også føre til personlig vækst og udvikling, da det udfordrer os til at tænke anderledes og lære af vores fejl.

De givne søgeresultater omhandler forskellige emner såsom

 1. Socialdemokratiets principprogrammer
 2. menneskets ondskab og livets godhed
 3. usikkerhed og sandsynligheder
 4. teori
 5. evaluering af forældreansvarsloven
 6. og at gøre og at være

Spørgsmål: Hvordan undgår jeg at ende i rene spekulationer, når jeg står overfor noget ukendt? Jeg tænker på, hvordan undgår jeg tanker om konspirationer og overnaturlige kræfter?

ChatGPT svarer: Når du står over for noget ukendt og ønsker at undgå at ende i rene spekulationer, er der flere tilgange, du kan anvende. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig med at bevare en mere objektiv og rationel tilgang:

 1. Forsøg at bevare en åben og skeptisk sindstilstand: Vær opmærksom på dine egne tanker og følelser, og forsøg at bevare en åben og skeptisk tilgang. Spørg dig selv, om der er tilstrækkelige beviser og logisk sammenhæng for at støtte spekulationerne eller konspirationsteorierne, du overvejer.
 2. Søg efter troværdige kilder: Når du ønsker at forstå noget ukendt, er det vigtigt at søge efter troværdige kilder, der er baseret på evidens og videnskabelig forskning. Vær kritisk over for information, der kommer fra utroværdige kilder eller mangler solid dokumentation.
 3. Udforsk alternative perspektiver: Undersøg forskellige synspunkter og perspektiver på det ukendte emne. Dette kan hjælpe dig med at opnå en mere nuanceret forståelse og undgå at blive fanget i ensidige spekulationer. Vær åben for at overveje forskellige muligheder og vær forsigtig med at drage alt for hurtige konklusioner.
 4. Vær opmærksom på dine egne bias: Alle mennesker har implicitte bias, der kan påvirke vores tænkning og vurdering af ukendte emner. Vær opmærksom på dine egne forudindtagelser og forsøg at være objektiv i dine overvejelser. Sørg for at basere dine konklusioner på solid evidens og logisk tænkning i stedet for at lade dig styre af følelser eller ubegrundede antagelser.
 5. Rådfør dig med eksperter: Hvis du står over for noget ukendt, kan det være nyttigt at rådføre dig med eksperter eller fagfolk inden for det relevante områ De kan give dig indsigt, baseret på deres viden og erfaring, og hjælpe med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål eller spekulationer.

Ved at anvende disse tilgange kan du bevare en mere rationel og velovervejet tilgang, når du står over for det ukendte, og dermed undgå at drage konklusioner baseret på spekulationer eller overnaturlige forestillinger.

Perplexity.ai svarer: er er nogle måder, hvorpå du kan undgå at ende i rene spekulationer, når du står over for noget ukendt:

 • Søg efter pålidelige kilder og informationer, der kan hjælpe dig med at forstå det ukendte.
 • Undersøg tingene nærmere og stil spørgsmål, men vær opmærksom på at skelne mellem fakta og spekulationer.
 • Vær åben over for alternative perspektiver og mulige forklaringer, men vær også kritisk over for dem.
 • Undgå at lade dine følelser eller personlige overbevisninger påvirke din vurdering af det ukendte.
 • Vær tålmodig og accepter, at det kan tage tid at få en fuld forståelse af det ukendte.

Det er vigtigt at huske på, at det er naturligt at føle sig usikker eller bekymret, når man står over for noget ukendt. Men ved at være åben, nysgerrig og kritisk kan man undgå at falde i fælden med rene spekulationer eller konspirationsteorier.

De givne søgeresultater omhandler forskellige emner såsom

 1. usikkerhed og sandsynligheder
 2. fortrolige oplysninger
 3. god hygiejnepraksis og procedurer
 4. karaktergivning i praksis
 5. undgå unyttige spørgsmål

Umiddelbart virker det som om ChatGPT scorer højere på IQ-skalaen. Lad os se, hvad ChatGPT selv svarer!! 🧐

Begge ChatGPT og Perplexity.ai viser en vis forståelse for spørgsmålet og giver relevante svar. Dog er der nogle forskelle i deres tilgang og formulering.

ChatGPT’s svar er mere udførligt og dybdegående. Den forklarer, at en persons karakter kan bedømmes ud fra deres evne til at håndtere det ukendte, da det er i disse situationer, at ens sande evner og styrker kommer til syne. Den fremhæver vigtigheden af kreativitet, problemløsningsevner, mod og evne til at lære og vokse. ChatGPT’s svar er mere filosofisk og bredt, og den inddrager eksempler og perspektiver for at understøtte sit svar.

Perplexity.ai’s svar er mere konsistent og kortfattet. Den fremhæver, at det ukendte er en uundgåelig del af livet, og at håndtering af det kræver mere end bare kendskab og ekspertise. Den nævner også vigtigheden af at være åben over for alternative perspektiver og at undgå at lade følelser eller personlige overbevisninger påvirke ens vurdering.

En væsentlig forskel mellem de to svar er, at Perplexity.ai inkluderer en liste over søgeresultater, der er relateret til forskellige emner, som det ukendte spørgsmål kunne handle om. Dette kan give brugeren mulighed for at udforske yderligere ressourcer og kilder for at finde mere information.

Begge svar er fornuftige og giver relevante råd til at undgå rene spekulationer. ChatGPT’s svar er mere omfattende og filosofisk, mens Perplexity.ai’s svar er mere koncist og fokuseret på praktiske råd. Valget mellem de to svar afhænger af brugerens præferencer og behov for detaljer eller supplerende ressourcer.

Sammenligningen er Perplexity.ai ikke i stand til at udføre, men det kommer sikkert. 

Min egen konklusion er at sammenligningen viser, at AI er meget tæt på at kunne reflektere begavet omkring spørgsmål, som jeg antager er ukendt land for den. Hvad det betyder for os som civilisation, er jeg ude af stand til at fantasere mig til. Det går over min forstand. Men skræmmende er det et eller sted.

Læs også: Mit møde med ChatGPT. Og hvis du vil følge ud i de seneste nye apps på området: Future Tools.

En reaktion

 1. Jeg fik lyst til at teste GPT-4 på de samme spørgsmål:

  Skriv på dansk. En karakter skal kendes på hvordan den håndterer det ukendte, ikke det den har kendskab til! Hvorfor?

  Kære ven, du har ret i, at en karakter kan kendes på, hvordan den håndterer det ukendte, og ikke kun på det, den allerede har kendskab til. Dette skyldes, at det er i mødet med det ukendte, at vi har mulighed for at udvikle vores viden og visdom. Hvis vi kun fokuserer på det, vi allerede ved, vil vi aldrig lære noget nyt eller udfordre vores eksisterende overbevisninger. Derfor er det vigtigt at have en åben og nysgerrig tilgang til livet og altid være villig til at lære og udforske det ukendte.

  Hvordan undgår jeg at ende i rene spekulationer, når jeg står overfor noget ukendt? Jeg tænker på, hvordan undgår jeg tanker om konspirationer og overnaturlige kræfter?

  Kære ven, det er en udfordring at undgå at ende i rene spekulationer, når man står over for noget ukendt. Men det er vigtigt at huske på, at spekulationer og konspirationsteorier ikke er baseret på fakta eller beviser, men snarere på frygt og usikkerhed. Derfor er det vigtigt at have en kritisk tilgang til information og altid søge efter beviser og fakta, før man drager konklusioner.

  Når det kommer til overnaturlige kræfter, er det vigtigt at huske på, at videnskaben ikke har fundet beviser for deres eksistens. Derfor er det vigtigt at være åben for muligheden for, at der kan være noget, vi endnu ikke forstår eller kan forklare, men samtidig være skeptisk over for påstande om overnaturlige kræfter, der ikke kan bevises.

  I stedet for at spekulere og drage konklusioner baseret på frygt og usikkerhed, kan man i stedet søge efter viden og information fra troværdige kilder og være åben for at lære og udforske det ukendte på en kritisk og nysgerrig måde.

  Det, jeg selv har observeret, er, at der er forskel på, hvad det ukendte, det vi ikke kan vide noget om, hvad det bruges til. Nogle bruger det som et omvendt gudsbevis – vi kan ikke udelukke at der er en gud. Andre finder på skjulte kræfter og konspirationer – der er nogen der har ondt i sinde og opererer i det skjulte. Hvor jeg selv bruger det ukendt som genstand for min nysgerrighed. Er jeg på sporet af en måde at kende menneskers karakter?

  Ja, den måde, hvorpå mennesker reagerer på det ukendte, kan give indblik i deres karakter. De forskellige reaktioner, du nævner, afspejler forskellige tilgange og overbevisninger hos mennesker.

  Nogle mennesker bruger det ukendte som et omvendt gudsbevis eller som et argument for at opretholde troen på en højere magt. De mener, at hvis noget er ukendt eller uforklarligt, så kan det være et tegn på, at der er noget større og transcendentalt, som vi ikke kan forstå eller forklare.

  Andre mennesker har en tendens til at skabe teorier om skjulte kræfter og konspirationer i mødet med det ukendte. De søger efter mønstre og årsagssammenhænge, der kan forklare det ukendte og ender nogle gange med at forestille sig ondskabsfulde hensigter og hemmelige dagsordener hos andre.

  På den anden side er der mennesker som dig, der nærmer sig det ukendte med nysgerrighed og åbenhed. Du ser det ukendte som en kilde til læring og muligheder for personlig vækst. Denne tilgang indikerer en åbenhed over for at udforske og forstå verden uden at falde ind i overdrevne spekulationer eller konspirationsideer.

  Ved at være opmærksom på, hvordan folk reagerer på det ukendte, kan du få indsigt i deres tilgang til viden, deres evne til at håndtere usikkerhed og deres generelle karaktertræk. En person, der er åben, nysgerrig og villig til at undersøge det ukendte på en rationel og objektiv måde, kan vise sig at have stærke intellektuelle og analytiske evner samt en åbenhed over for nye perspektiver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *