Knud Jensen (senior) udsnit af familiefoto 1891

Knud Jensen den ældre

Pottemager under storhedstiden i Sorring, Dallerup Sogn. Knud Jensen den ældre var pottemager hele sit liv. Han er født i 1849 og døde 1933.

Seneste redigeret

19. marts 2021

Henvisninger

Knud Jensen (senior) var søn af Margrethe Jensen, Sorring og Jens Laursen Yde, Sorring. Den 2. marts 1883 blev han gift med Johanne Marie Jensen, Javngyde.

Fra pottekører til pottemager

Knud Jensen er søn af Margrethe Jensdatter og Jens Laursen Yde. Faren Jens var pottemager og husmand. 

Knud giftede sig den 2. marts 1883 med Johanne Marie Jensen fra Gødvad. Johanne havde været gift med Knuds ældre bror Laurs indtil denne døde 7. november 1881. Broren havde deltaget i krigen 1864 og var vendt hjem med skader på sindet.

Ind i ægteskabet bragte Johanne to drenge Jens Johan, som var evnesvag og Hans Marius. 

Sammen fik de først Laurs Jensen, som blev min farfar, og derefter fik de Margrethe Jensdatter. Margrethe døde som 6-årig i en drukneulykke 13. december 1892.

 

Henvisninger

Troels Andersen og Aksel Evin Olesen: Erindringer om Asger Jorn (1982)

Niels Asbæk: Pottemageriet på Sorringegnen (i Århus Stifts Årbøger 1924)

Louis Ehlers: Dansk Lertøj (1967)

Chr. Heilskov og H. E. Jensen: Dallerup Sogn i fortid og nutid (1948)

Knud Jensen: Pottemageren fortæller efter båndoptagelse fra 13. august 1983 (Silkeborg Museums hjemmeside) – lydsporet

Asger Jorn: Indtryk af Silkeborgegnens pottemageri (i Dansk Kunsthaandværk 1954)

Bodil Møller Knudsen: Ildens værk (1997)

Karen Kurczynski og Karen Friis (red): Expo Jorn. Kunst er fest! (2014)

Keld Dalsgaard Larsen: Sorring. Danmarks pottemageregn (i Århus Stifts Årbøger 1997)

Keld Dalsgaard Larsen: De røde potter fra Sorring. En lokalhistorisk og museal undersøgelse af et egnskarakteristisk landhåndværk ca. 1700-1950. (Upubliceret rapport. Silkeborg Museum 1998/1999)

Keld Dalsgaard Larsen: Det skønneste. Jorn & Silkeborg (2014)

Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborg – et mekka for ler (i Midtjyllands Avis 25. marts 2018).

Keld Dalsgaard Larsen: Asger Jorn og sorringtraditionen (Silkeborg Museums hjemmeside 2013 og red. maj 2018)

Keld Dalsgaard Larsen: Sorringlertøj Baggrundsartikel, (Silkeborg Museums hjemmeside 2010 og red. 2018)

Keld Dalsgaard Larsen: Sorring Lervarefabrik gennem fire generationer (Silkeborg Museums hjemmeside 2019)

Las Lassen: Tovstrup By og dens beboere fra omkring 1820 til 1880 (i Århus Stifts Årbøger 1909)

Las Lassen: Sorring Bys beboere for ca. 100 år siden (utrykte optegnelser)

T. Bundgaard Lassen: L. Lassen. Lærer i Toustrup 1830-1880 (1927)

Else Marie Lindblom: Pottemagere i Dallerup sogn i perioden ca. 1700 – ca. 1830’erne. De røde potters pionere (i Århus Stifts Årbøger 1998)

C. Nyrop: Dansk pottemageri. Et kapitel af den danske keramiks historie (1882)

Peter Poulsen: Der var engang en spillemand … (Østjysk Hjemstavn 2019)

Marianne Ritzau: Om Sorring-traditionen (i Den Gamle Bys Årbog 1986)

J.C. Schythe: Skanderborg Amt (1843)

Helge Søgaard: Lidt om pottemageri og folkekunst i Gjern Herred (i Østjysk Hjemstavn 1940)

Helge Søgaard: Østjysk pottemageri. Nogle bemærkninger (i Fortid og Nutid 1944)

Helge Søgaard: Vestdansk pottemageri. En oversigt (i Folk-Liv Acta ethnologica et folkloristica Europaea. Stockholm 1947)

Helge Søgaard: Lertøj fra nørrejyske museer. Bidrag til jysk keramiks historie (1958)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.