Billede mangler

Ane Johanne Jensdatter

Ane Johanne en ulykkelig skæbne. Hun føder en datter uden for ægteskabet, da hun er 23 år efter et møde med Erik Hansen, Gødvad. Herefter flytter hun til Vejlby ved Århus, og i løbet af sit liv oplever hun at blive enke ikke mindre end 4 gange.

Oprettet

5. marts 2021

Redigeret

12. marts 2023

Enke 4 gange

Ane Johanne møder 4 mænd i sit liv, som har det til fælles, at de ikke holdt længe. Ane hævder selv at hun ender som enke 4 gange. Første mand er dog ikke fundet. Anden og tredje finder man døde på marken, og den sidste hænger sig.

Ane selv er født den 22. juli 1796 i Gødvad sogn. Hendes forældre er Kirsten Sørensdatter og Jens Hansen, Gødvad. Hun bliver hjemmedøbt og kirkebogen skriver Anne Johanne.

Da Ane er 5 år i 1801, bor hun sammen med sine forældre, storebroren Jens Hansen på 9 år og morens bror skrædder Anders Sørensen på 31 år.

Erik Hansen fra Gødvad

Ane Johannes føder en datter Ane Cathrine udenfor ægteskabet den 10. november 1817. Erik Hansen, Gødvad bliver udpeget til at være faren. Hvordan det derefter går melder historien ikke noget om. Blot en ting ligger fast, da Ane Cathrine er 11 år forlader Erik Hansen Gødvad og flytter til nabosognet Sinding.

I 1834 er Ane Johanne flyttet til landsbyen Vejlby 5 km udenfor Århus. Hun bor sammen med Laurs Jensen fra Vejlby 32 år, husmand og kludesamler. Hun er selv 38 år og husmor.

Den 24. juni 1934 rejser Laurs Jensen fra Vejlby til Veng sogn. Datteren Ane Cathrine, der rejser med, er på det tidspunkt 17 år og udlært som tjenestepige hos skrædder Peder Pedersen Wittrup i Todbjerg. Den 29. juli 1834 kan man læse, at Laurs Jensen og Ane Johannes Jensdatter melder deres ankomst i Veng.

Den 11. marts 1837 gifter datteren Ane Cathrine sig med Jens Pedersen fra Javngyde. Laurs Jensen står fadder ved første barn Peder Jensen den 6. september 1837.

Uægte børn

Børn, der var født uden for ægteskabet, i modsætning til ægtebørn, hvis forældre var gift i undfangelsesperioden eller senere er blevet gift med hinanden. Begrebet blev anvendt nedsættende. Det at en kvinde fik et barn udenfor ægteskabet, var i vidt omfang stigmatiserende for kvinden.

Laurs Jensen fra Vejlby

 

Den 10. november 1837 det samme år gifter Ane og Laurs sig i Veng Kirke. Ægteskabet stopper, da Laurs den 4. april 1838, 35 år gammel findes død på marken. Derfor optræder Ane som enke i folketællingen 1840.

 

Søren Nielsen fra Hylling Skov

 

Allerede den 1. december 1838 gifter Ane sig igen med Søren Nielsen, 58 år fra Hylling Skov. Igen et meget kort ægteskab. Søren dør kun godt en måned efter vielsen den 9. januar 1839. Også han findes død på marken dagen efter.

 

Christopher Sørensen fra Sveistrup

 

Halvandet år efter den 18. juli 1840 gifter Ane sig for tredje gang med enkemand Christopher Sørensen knap 40 år fra Sveistrup. Hun er selv næsten 44 år. Christopher bringer 2 børn med ind i deres ægteskab, Christian 2 år og Anne på 9. Ved folketællingen i 1845 bor forældrene og de tre sammenbragte børn på en gård i Sveistrup. Christopher er gårdmand. Maren Andersen 20 år fra Grønbæk er deres tjenestepige. Ved folketællingen 1850 er der også en tjenestekarl Johan Jørgensen på 17.

Datteren Ane Cathrine Eriksdatter og Jens Pedersen får en søn Jens Jensen, og Christopher står fadder ved dåben den 22. juni 1850.

 
 

Året efter den 3. maj 1851 hænger Christopher sig i Sveistrup, og bliver nægtet jordpåkastelse (bliver ikke begravet i indviet jord).

 
Proclama efter Christopher Sørensen
Proclama efter Christopher Sørensen

Aftægt

 

Ved FT1855 er Ane på aftægt hos Ane Mette og Mathias Jensen i Sveistrup by. Ane er på det tidspunkt 67 år. Situationen er den samme 1860. Ane er på kost og logi hos værtsparret.

Den 3. maj 1865 dør Ane Johanne Jensdatter og begraves fra Dover kirke den 8. maj.

 

Noter

1. Berlingske 11. oktober 1851: Ved Proclama, som snarest muligt læses ved vedkommende Retter, ere Kreditorerne i Stervboet efter afdøde Aftægtsmand Christopher Sørensen af Sveistrup Mark, Dover Sogn, Hjelmslev Herred, indkaldte med 12 Ugers Varsel til inden denne Tids Forløb under Tabet af deres Fordringer, at anmelde og beviisliggjøre samme for undertegnede Skifteforvalter; hvilket herved endvidere bekjendtgjøres.
Skanderborg Byfogedcontoir den 4de October 1851. Blichfeldt.

NB: Med skyldig tak til Rita Holden Olesen, Esbjerg.

Kilder

 
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *